Jack Placekin leipomo
Tomasz Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110
NIP 5882304608

TIETOlauseke ASIAKKAILLE, MAHDOLLISILLE ASIAKKAILLE SEKÄ TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TOIMITTAJILLE

 1. Kuka on henkilötietojesi ylläpitäjä?
  Art. 13 sek. Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/2016 kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 1 ja 2 kohta. 46 / EY ("GDPR"), haluamme ilmoittaa, että henkilötietojesi ylläpitäjä on – Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski, jonka kotipaikka on Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (jäljempänä: "Järjestelmänvalvoja" tai "Makeiset"). Ylläpitäjä mahdollistaa yhteydenoton seuraavassa muodossa:

  a) postitse seuraavaan osoitteeseen: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. b) sähköpostiosoitteeseen: cake@jacekplacek.com.pl

  2. c) puhelimitse: (58) 572-03-31

 2. Mitä henkilötietojen luokkia käsittelemme?
  Osana liiketoimintaamme käsittelemme seuraavia henkilötietoja luonnollisista henkilöistä, jotka ovat:

  a) Makeisen asiakkaat,
  b) potentiaaliset asiakkaat,
  c) tavaroiden ja palvelujen toimittajat,
  d) yhteistyökumppanit, työntekijät, urakoitsijat, edustajat, asiamiehet,

  asiamiehet ja henkilöt, jotka edustavat asiakkaita ja tavaroiden ja palvelujen toimittajia (mukaan lukien kauppalakiyhtiöt).

 3. Mikä on käsittelemiemme henkilötietojen laajuus?
  Yllä mainittujen henkilötietoluokkien puitteissa Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty.

  Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja oikeusperustasta riippuen Makeiset voivat käsitellä mm. alla ilmoitettujen henkilötietojen laajuus:

  a) tunnistetiedot, mukaan lukien erityisesti: nimi, sukunimi,
  b) yhteystiedot, mukaan lukien erityisesti: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  c) oikeuksien ja vaatimusten toteuttamisen yhteydessä kerätyt ja käsitellyt tiedot 
  hoitaa Ylläpitäjän velvollisuudet, ja pankkijärjestelmissä ja asiakirjoissa,
  d) Ylläpitäjän kirjanpito-, kirjanpito- ja veroasiakirjoissa olevat tiedot,
  e) markkinointitarkoituksiin kerätyt ja käsitellyt tiedot.

 4. Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus, oikeusperusta ja kesto?
  Henkilötietojasi käsitellään, jotta:

  • ●  tarjoamamme palvelut,

  • ●  tehtyjen sopimusten suorittaminen / tilausten toteuttaminen,

  • ●  tavaroiden tai palvelujen ostoon liittyvä yhteistyö,

  • ●  selvitysten tekeminen tehtyjen sopimusten toimeenpanosta, mukaan lukien maksujen suorittaminen tehdyistä sopimuksista johtuvia,

  • ●  ALV-laskujen tai muiden lain edellyttämien asiakirjojen laatiminen ja pitää kirjanpitoa,

  • ●  yhteydenpito sinuun osana yhteistyötä, mukaan lukien vastaaminen tiedustelut,

  • omien tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi.

a) Jos olet Makeisen asiakas (käytät tarjoamiamme palveluita):

Tietojen käsittelyn tarkoitus
henkilökohtainen

Oikeusperusta
käsittelyä
henkilökohtaiset tiedot

säilytysaika tai
henkilötietojen käsittelystä

kanssamme tehdyn sopimuksen toimeenpano

artikla 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Meidän kanssamme tehdyn sopimuksen voimassaoloaika
(joka vastaa ajanjaksoa
tarjoamamme palvelut), a
sitten säilytysaika
määräyksistä johtuvat asiakirjat
laki (yleensä 5 vuotta lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv:n numero)

Kanteiden määrittäminen, esittäminen ja
puolustusta vaatimuksia vastaan
toiminnon otsikko
sekä taloudellinen että varmuus
tietoturva, mitä
on laillisesti perusteltua
kiinnostusta tietojenkäsittelyyn
ylläpitäjän toimesta

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Korvausvaatimusten vanhentumisaika
johtuvat lain säännöksistä (term
vanhentumisaika on 6 vuotta, ja
säännöllisiä etuuksia koskevat hakemukset ja
vaateiden käsittelyssä
liiketoiminta - 3 vuotta)

Kirjanpito
ja veroasiakirjat

artikla 6 sek. 1 lit. c) GDPR
art.:n yhteydessä. 74 sek.
lain 2 §
kirjanpito ja
muut määräykset
erityistä

Asiakirjojen säilytysaika
siitä johtuva kirjanpito ja verot
lain säännökset (pääsääntöisesti 5 vuoden kuluttua
sen kalenterivuoden lopussa, jona
esim. fv-ongelma tapahtui)

Turvallisuuden varmistaminen
ihmiset ja omaisuus osoitteessa
seurantaa käyttämällä
videotallennus
kuva päämajassa
ylläpitäjä, joka on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 viikkoa

Yhteydenotot käytön kautta
puhelinnumero tai osoite
sähköpostilla esim. vahvistusta varten
kokoukset, peruutukset
kokoukset, tilauskuitti,
tarjotun palvelun toteuttaminen -co
on laillisesti perusteltua
Ylläpitäjän kiinnostus

artikla 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

kanssamme tehdyn sopimuksen kesto,
ja sitten jonkin aikaa
asiakirjojen säilytys
jotka johtuvat lain säännöksistä (kos
sääntö 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv

Ratkaisujen toteuttaminen sisällä
tehtyjä sopimuksia

artikla 6 sek. 1 kirjain b) GDPR

Yhteistyön aika

Suoramarkkinointi
omia tuotteita ja palveluita

artikla 6 sek. 1 lit. a) GDPR
- tapauksessa
markkinointi
maanteitse ajettu
elektroninen
artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Meidän kanssamme tehdyn sopimuksen kesto
tai kunnes se peruutetaan
suostumus

b) Jos olet Makeisen potentiaalinen asiakas:

Tietojen käsittelyn tarkoitus
henkilökohtainen

Oikeusperusta
käsittelyä
henkilökohtaiset tiedot

säilytysaika tai
henkilötietojen käsittelystä.

Toimiin ryhtyminen ennen
sopimuksen tekeminen puolestasi
tehtävä

artikla 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Kunnes asiassa on tehty päätös
päätelmä tai kieltäytyminen tekemästä johtopäätöstä
sopimus/tilauksen tekeminen, ei enää
yli vuoden ottamisen jälkeen
Toiminnot

Vastaa lähettäjälle
tiedustelut tai ilmoitukset,
mikä on laillisesti perusteltua
Ylläpitäjän kiinnostus

artikla 6 sek. 1 kirjain f) GDPR

1 vuosi ellei uutisia
sisältää aiheeseen liittyvää sisältöä

vaatimuksen esittäminen tai puolustaminen
vaatimuksia vastaan - sitten
valitut uutiset
säilyttää jopa 6 kuukautta
vuotta tai 3 vuotta, eli ajanjakson loppuun
vaatimusten rajoitus
sovellettava laki

Turvallisuuden varmistaminen
ihmiset ja omaisuus osoitteessa
seurantaa käyttämällä
videotallennus
kuva päämajassa
ylläpitäjä, joka on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 viikkoa

c) Jos olet tavaroiden tai palvelujen toimittaja:

Tietojen käsittelyn tarkoitus
henkilökohtainen

Oikeusperusta
käsittelyä
henkilökohtaiset tiedot

säilytysaika tai
henkilötietojen käsittelystä

kanssamme tehdyn sopimuksen toimeenpano

artikla 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Toteutusjakso päättyi kanssamme
sopimusta seuraa määräaika
asiakirjojen säilytys

   

jotka johtuvat lain säännöksistä (kos
sääntö 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv:n numero)

Kanteiden määrittäminen, esittäminen ja
puolustusta vaatimuksia vastaan
toiminnon otsikko
sekä taloudellinen että varmuus
tietoturva, mitä
on laillisesti perusteltua
kiinnostusta tietojenkäsittelyyn
ylläpitäjän toimesta

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Korvausvaatimusten vanhentumisaika
johtuvat lain säännöksistä (term
vanhentumisaika on 6 vuotta, ja
säännöllisiä etuuksia koskevat hakemukset ja
vaateiden käsittelyssä
liiketoiminta - 3 vuotta)

Kirjanpito
ja veroasiakirjat

artikla 6 sek. 1 lit. c) GDPR
art.:n yhteydessä. 74 sek.
lain 2 §
kirjanpito ja
muut määräykset
erityistä

Asiakirjojen säilytysaika
siitä johtuva kirjanpito ja verot
lain säännökset (pääsääntöisesti 5 vuoden kuluttua
sen kalenterivuoden lopussa, jona
esim. fv-ongelma tapahtui)

Yhteydenotot käytön kautta
puhelinnumero tai osoite
sähköpostilla esim. vahvistusta varten
kokoukset, peruutukset
kokoukset, tilausten täyttäminen
- mikä on laillisesti perusteltua
Makeisliiketoiminta

artikla 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

kanssamme tehdyn sopimuksen kesto,
ja sitten jonkin aikaa
asiakirjojen säilytys
jotka johtuvat lain säännöksistä (kos
sääntö 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv:n numero)

Ratkaisujen toteuttaminen sisällä
tekemiämme sopimuksia

artikla 6 sek. 1 kirjain b) GDPR

Yhteistyön aika

Turvallisuuden varmistaminen
ihmiset ja omaisuus osoitteessa
seurantaa käyttämällä
videotallennus
kuva päämajassa
ylläpitäjä, joka on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 viikkoa

d) Jos toimit kumppanina, työntekijänä, urakoitsijana, edustajana, asiamiehenä, asiamiehenä, asiakkaan hallituksen jäsenenä tai tavaroiden ja palvelujen toimittajana:

Tietojen käsittelyn tarkoitus
henkilökohtainen

Oikeusperusta
tietojenkäsittely
henkilökohtainen

Varastointiaika ja/tai
henkilötietojen käsittelystä

Tehdyn sopimuksen täytäntöönpano
järjestelmänvalvojalta
kokonaisuus, jossa
sinun puolestasi
olet läsnä, mikä on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. b) GDPR

Sopimuksen voimassaoloaika, varten
jonkaa toimit
asiakkaan/toimittajan edustaja
tavaroita tai palveluita, jota seuraa piste
asiakirjojen säilytys
jotka johtuvat lain säännöksistä (kos
sääntö 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv:n julkaisu,
sopimuksen irtisanominen)

Päätös, tutkinta
väitteitä ja puolustusta vastaan
vaatimuksia varten
toimintaa
taloudellinen, mikä on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Korvausvaatimusten vanhentumisaika

johtuvat lain säännöksistä
(vanhentumisaika on 6 vuotta,
ja etuusvaatimuksiin
kausittaiset ja niihin liittyvät vaateet
yrityksen pyörittämisen kanssa
liiketoiminta - 3 vuotta)

Kirjanpito
kirjanpito ja dokumentaatio
vero, jos sinun
yksityiskohdat mainittiin sopimuksessa
tai muita asiakirjoja
liittyvät toteuttamiseen
Tehtävät Ylläpitäjä
säännösten seurauksena
lakia erityisesti
verosäännökset ja
kirjanpito

artikla 6 sek. 1 lit. c) GDPR w
art.:n yhteydessä. 74 sek. 2
kirjanpitolaki
ja muut määräykset
erityistä

Varastointiaika
kirjanpitoasiakirjat ja
säännösten seurauksena
laki (yleensä 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuosi, jolloin
fv myönnettiin esim.
sopimuksen irtisanominen)

Ota yhteyttä kautta
numeron käyttöä
puhelinnumero tai sähköpostiosoite sisään
esimerkiksi vahvistusta varten
kokoukset, peruutukset
kokoukset, toteutus
tilauksesta tai toimitetusta
palvelut - mitä on laillisesti
Makeisen oikeutettu etu

artikla 6 sek. 1 lit. b) GDPR
artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Kesto päättyi kanssamme
sopimuksen ja sitten määräajaksi
asiakirjojen säilytys
jotka johtuvat lain säännöksistä (kos
sääntö 5 vuotta vuoden lopusta
kalenterivuonna, jona se oli
paikka, esim. fv:n julkaisu,
sopimuksen irtisanominen)

Turvallisuuden varmistaminen
ihmiset ja omaisuus osoitteessa
seurantaa käyttämällä
videotallennus
kuva päämajassa
ylläpitäjä, joka on
oikeutettu etu
tietojen käsittelyyn
Makeiset

artikla 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 viikkoa

V Mistä lähteistä saamme henkilötietosi?

Asiakkaat

Tiedot saadaan suoraan sinulta tai henkilöltä
valtuutettu tapaamisen varaamisen yhteydessä
tilauksesta sekä ennen sopimuksen tekemistä tai sen aikana
toteutus

Potentiaaliset asiakkaat

Tiedot saadaan suoraan sinulta tai lähteistä
julkisesti saatavilla. Missä henkilötiedot
kerätään julkisista lähteistä, ylläpitäjä
kerää henkilötietojasi seuraavassa laajuudessa: nimi,
nimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tavaroiden ja palvelujen toimittajat

Tiedot saadaan suoraan sinulta tai henkilöltä
valtuutettu ennen sopimuksen tekemistä (toimitus
tilaus) tai sen täytäntöönpanon aikana

edustajat
asiakkaat/tavaroiden toimittajat
ja palvelut, yhteyshenkilöt

Tiedot saadaan taholta, jonka puolesta sinä olet
olet esiintymässä tai suoraan sinulta. Jos
henkilötiedot antaa taho, jonka puolesta
Olet paikalla, Ylläpitäjä kerää seuraavat tiedot
sinusta: etunimi, sukunimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite.

Saatamme saada henkilötietosi julkisesti saatavilla olevista lähteistä, erityisesti CEIDG:n yrittäjärekisteristä tai kansallisesta tuomioistuinrekisteristä, tarkistaaksemme antamiasi tietoja. Tässä tapauksessa käsiteltävien tietojen laajuus rajoittuu edellä mainituissa julkisesti saatavilla oleviin tietoihin rekisterit. Voimme saada henkilötietojasi myös tahoilta, joissa työskentelet, joiden kanssa teet yhteistyötä siviilioikeudellisten sopimusten perusteella tai joita edustat. Tässä tapauksessa käsiteltyjen tietojen laajuus sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen kanssamme tehdyn sopimuksen tai tilauksen suorittamiseksi,
mukaan lukien erityisesti: etu- ja sukunimi, virka ja yrityksen yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

VI. Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi?
Osana tarjoamiamme palveluita käsitellyt henkilötiedot voidaan saattaa saataville:

 • ●  työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, joilla saattaa olla pääsy tietoihisi tehtäviensä yhteydessä,

 • ●  tahot, joille Rekisterinpitäjä on uskonut henkilötietojen käsittelyn, mukaan lukien:

kirjanpito- ja kirjanpitopalveluja tarjoavat yhteisöt:

Tilitoimisto BWWasielka sc ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

IT-palveluita tarjoavat tahot:
Biuroland Systemy Sp. z o. o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  lakitoimistot,

 • ✔  pankit,

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Varsova,
muut yhteisöt tai viranomaiset - siinä määrin ja määrätyin ehdoin lain säännökset (mukaan lukien tuomioistuimet, syyttäjät, ulosottomiehet, poliisi, viranomaiset sääntely ja valvonta).

Palvelujemme käytön yhteydessä meille antamiasi henkilötietojasi ei siirretä kolmansiin maihin eli Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

VII. Onko henkilötietojen luovuttaminen vapaaehtoista?

Asiakkaat

Toimitat käyttöönsä tarvittavat tiedot
tarjoamamme palvelut ovat vapaaehtoisia, mutta samalla
on ehto sopimuksen tekemiselle/palvelujen tarjoamiselle.
Kieltäytyminen antamasta niitä johtaa siihen, ettei sitä voida tehdä
tilauksen täyttäminen. Lisäksi tietosi ovat tarpeen
noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme
johtuvat erityisesti kirjanpitosäännöistä ja
verosäännökset.

Potentiaaliset asiakkaat

Jos annat tietosi suoraan Makeiselle (sis
sen edustaja), niiden tarjoaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä
ryhtyä toimiin suhteen luomiseksi
kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien tilauksen tekeminen ja sopimuksen tekeminen.

Tavaroiden ja palvelujen toimittajat

Toimitat tiedot, jotka sinun on lähetettävä
Tilauksesi on vapaaehtoinen, mutta se on ehto
sopimuksen tekeminen/tilauksen tekeminen. Kieltäytyminen tarjoamasta niitä
johtaa siihen, että sopimusta/ehdotusta ei voida tehdä
tilauksia.

edustajat
asiakas/tavaroiden toimittaja ja
palvelut, yhteyshenkilöt

Jos annat henkilötietosi suoraan
Makeiset (mukaan lukien sen edustaja), niiden sovellus on
vapaaehtoista, mutta välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimuksen
taho, jonka puolesta toimit, mukaan lukien
erityisesti pitämään sinuun yhteyttä
sellaisen yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, jonka sinä olet
sinä edustat. Jos tietoja ei toimiteta, toteutus
sopimus voi olla vaikea tai mahdoton.

 1. Teemmekö tietojasi koskevia automaattisia päätöksiä?

 2. Henkilötietoihisi he eivät automaattiset päätökset (päätökset ilman ihmisen osallistumista), mukaan lukien tietosi, eivät ole alaisia automatisoitu profilointi.

 3. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen?

  Ylläpitäjä antaa sinulle mahdollisuuden käyttää seuraavia oikeuksia:

  1. a) pääsy tietosisältöön - sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi ja saada niistä kopio. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietoja erityisesti käsittelyn tarkoituksesta, käsiteltyjen tietojen luokasta, tiedoista vastaanottajista, tietojesi suunnitellusta säilytysajasta ja oikeuksistasi,

  2. b) tietojen oikaisu - jos käsittelemämme tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia tietojesi välitöntä oikaisua

koskien. Lisäksi, jos hallussamme olevat tiedot ovat puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää niiden täydentämistä,

c) tietojen poistaminen - jos henkilötietojasi ei enää tarvita sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty tai vastustat tietojen käsittelyä, ja samalla ylivoimainen, oikeutettu etumme ei toteudu, ja myös silloin, kun katsot, että käsittelemme tietojasi laittomasti, sinulla on oikeus pyytää niiden poistamista kokonaan tai osittain. Laki
tämä ei kuitenkaan koske tietoja siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä vaatimuksiemme esittämiseksi, vahvistamiseksi tai puolustamiseksi tai lainmukaisen velvollisuutemme täyttämiseksi niiden käsittelemiseksi tai tallentamiseksi sovellettavan lain mukaisesti,

 1. d) tietojen käsittelyn rajoitukset - jos meillä on mielestäsi sinusta virheellisiä tietoja tai käsittelemme niitä perusteettomasti tai et halua meidän poistavan niitä, koska tarvitset niitä vaateiden esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen sekä ennen kuin vastustat tietojenkäsittelyä - sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme tietojen käsittelyn vain niiden säilyttämiseen tai muiden kanssasi sovittujen toimien suorittamiseen. Huolimatta yllä mainitun oikeuden käyttämisestä, voimme käsitellä tietojasi, jos vaatimuksiamme nostetaan, vedetään tai puolustetaan,

 2. e) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä - voit erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa, jos käsittelemme niitä oikeutetun etumme perusteella. Vastalauseen lähettämisen jälkeen emme voi käsitellä henkilötietoja edellä mainituin perustein
  käsittelyyn, ellemme osoita, että tietojenkäsittelylle on olemassa tärkeitä, laillisesti perusteltuja syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpiä taikka perusteita vaatimusten esittämiselle, esittämiselle ja puolustamiselle,

 3. f) peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tapauksissa, joissa suostumus on saatu - sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn siltä osin kuin suostumus vaadittiin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen, jonka olemme suorittaneet suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista,

 4. g) tehdä valitus valvontaviranomaiselle - jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, joka on tällä hetkellä henkilötietosuojaviraston pääjohtaja. toimisto Varsovassa (00-193), ul. 2 hintaa.

Jos käytät yllä mainittuja oikeuksia, lähetä pyyntösi seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: cake@jacekplacek.com.pl tai postitse seuraavaan osoitteeseen: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Samalla haluamme ilmoittaa, että yllä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eivätkä ne koske kaikkia henkilötietojasi käsittelemämme tapauksia.

Ilmoitamme myös, että ennen edellä mainitun toimeenpanoa oikeuksia, olemme velvollisia varmistamaan, että pyynnön esittäjä on pyynnön kohteena olevien henkilötietojen kohde.

XI. Sopimus henkilötietojen yhteishallinnasta:
Haluamme ilmoittaa, että Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski Kondlewska Beata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jacek Placek" (NIP 5881418563) ja Woodwalker Monika Kondlewskan kanssa tehdyn yhteishallintosopimuksen mukaisesti (NIPISTÄÄ 5882165495), sopi vastuunsa laajuudesta tehtävien suhteen jotka johtuvat videovalvonnan käytöstä laitoksen tiloissa. Kauppa on tehty nähtävillä verkkosivuillamme www.jacekplacek.com.pl.

 1. Kuinka varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden?
  Ylläpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä pitääkseen henkilötietosi turvassa, mukaan lukien henkilötietojen suojaaminen luvattomalta käytöltä, katoamiselta tai tuhoutumiselta. Henkilötietojesi turvallisuuden varmistamiseksi Ylläpitäjä on toteuttanut asianmukaiset henkilökohtaiset, organisatoriset, tekniset (IT) ja fyysiset turvatoimenpiteet.

 2. Tietolausekkeen sisällön muuttaminen:
  Meillä on oikeus muuttaa tätä tietolauseketta. Tietolausekkeen muutoksesta ilmoitetaan sinulle julkaisemalla uusi versio verkkosivuillamme www.jacekplacek.com.pl.