Jack Placek bakeri
Tomasz Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110
NIP 5882304608

INFORMASJONSKLAUSUL FOR KUNDER, POTENSIELLE KUNDER OG LEVERANDØRER AV VARER OG TJENESTER

 1. Hvem er administrator for dine personopplysninger?
  I henhold til art. 13 sek. 1 og 2 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/ 46 / EC ("GDPR") ønsker vi å informere deg om at administratoren av dine personopplysninger er – Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski med sitt registrerte kontor i Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (heretter: "Administrator" eller "Konfekt"). Administratoren aktiverer kontakt i følgende skjema:

  a) per post til følgende adresse: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. b) til e-postadressen: cake@jacekplacek.com.pl

  2. c) på telefon: (58) 572-03-31

 2. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?
  Som en del av vår forretningsvirksomhet behandler vi følgende kategorier av personopplysninger om fysiske personer som er:

  a) kunder av konfekten,
  b) potensielle kunder,
  c) leverandører av varer og tjenester,
  d) partnere, ansatte, kontraktører, representanter, fullmektiger,

  fullmakter og personer som representerer klienter og leverandører av varer og tjenester (inkludert kommersielle juridiske selskaper).

 3. Hva er omfanget av personopplysninger behandlet av oss?
  Innenfor kategoriene av personopplysninger angitt ovenfor, samler og behandler administratoren personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå formålet de ble samlet inn for.

  Avhengig av formål og rettslig grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger, kan Konditoriet behandle f.eks. omfanget av personopplysninger angitt nedenfor:

  a) identifikasjonsdata, inkludert spesielt: navn, etternavn,
  b) kontaktinformasjon, inkludert spesielt: adresse, telefonnummer, e-postadresse,
  c) data som samles inn og behandles i forbindelse med forfølgelsen av rettigheter og krav, og 
  oppfylle forpliktelsene som påhviler administratoren, og i banksystemer og dokumenter,
  d) data som finnes i administratorens regnskaps-, bokførings- og skattedokumentasjon,
  e) data samlet inn og behandlet for markedsføringsformål.

 4. Hva er formålet, det juridiske grunnlaget og perioden for behandlingen av personopplysningene dine?
  Dine personopplysninger vil bli behandlet for å:

  • ●  levering av tjenester av oss,

  • ●  utførelse av inngåtte kontrakter/utførelse av ordre,

  • ●  samarbeid knyttet til kjøp av varer eller tjenester,

  • ●  foreta oppgjør for gjennomføring av inngåtte kontrakter, herunder gjennomføring av betalinger innenfor omfanget av som følger av inngåtte kontrakter,

  • ●  utstede mva-fakturaer eller andre dokumenter som kreves i henhold til loven og føre regnskap,

  • ●  opprettholde kontakt med deg som en del av samarbeidet, inkludert svare på dine henvendelser,

  • drive direkte markedsføring av egne produkter og tjenester.

a) Hvis du er kunde hos konfekten (du bruker tjenestene vi tilbyr):

Formål med databehandling
personlig

Lovlig basis
behandling
personlig informasjon

lagringstid eller
behandling av personopplysninger

Gjennomføring av kontrakten inngått med oss

artikkel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Perioden for oppfyllelse av kontrakten inngått med oss
(som tilsvarer perioden
tjenester vi tilbyr), a
deretter lagringsperiode
dokumentasjon som følger av forskriften
lov (som regel 5 år fra slutten
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utgave av fv)

Fastsette, forfølge krav og
forsvar mot krav
tittelen på aktiviteten
økonomisk så vel som sikkerhet
informasjonssikkerhet, hva
er juridisk begrunnet
interesse for databehandling
av administratoren

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Foreldelsesfrist for krav
som følger av lovens bestemmelser (term
foreldelsesfristen er 6 år, og for
krav om periodiske ytelser og
behandling av krav
forretningsaktivitet - 3 år)

Bokføring
og skattedokumentasjon

artikkel 6 sek. 1 lit. c) GDPR
i forbindelse med art. 74 sek.
2 i lov om
regnskap og
andre forskrifter
spesiell

Oppbevaringsperiode for dokumentasjon
regnskap og skatt som følge av
lovbestemmelser (som regel 5 år fra
utgangen av kalenderåret der
for eksempel et fv-problem fant sted)

Sikre sikkerheten til
personer og eiendom kl
ved hjelp av overvåking
videoopptak
bilde ved hovedkvarteret
administrator, som er
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 uker

Ta kontakt gjennom bruk
telefonnummer eller adresse
e-post for for eksempel bekreftelse
møter, kanselleringer
møter, ordrekvittering,
implementering av tjenesten som tilbys -co
er juridisk begrunnet
Administratorens interesse

artikkel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Varigheten av kontrakten inngått med oss,
og deretter for en periode
oppbevaring av dokumentasjon
som følger av lovens bestemmelser (som til
regel 5 år fra utgangen av året
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utstedelse av fv

Gjennomføring av oppgjør innen
inngåtte kontrakter

artikkel 6 sek. 1 bokstav b) GDPR

Samarbeidsperioden

Direkte markedsføring
egne produkter og tjenester

artikkel 6 sek. 1 lit. a) GDPR
- i tilfelle
markedsføring
kjørt på vei
elektronisk
artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Varigheten av kontrakten inngått med oss
eller til den er opphevet
samtykke

b) Hvis du er en potensiell kunde av konfekten:

Formål med databehandling
personlig

Lovlig basis
behandling
personlig informasjon

lagringstid eller
behandling av personopplysninger.

Tar grep før
inngå en kontrakt for deg
oppgave

artikkel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Inntil en avgjørelse er tatt i saken
konklusjon eller nektet å konkludere
kontrakt/plassering av en ordre, ikke lenger
enn ett år fra datoen du tar den
handlinger

Svar på postet av
dine forespørsler eller varsler,
som er rettslig begrunnet
Administratorens interesse

artikkel 6 sek. 1 bokstav f) GDPR

1 år med mindre nyheter
inneholde innhold som er relevant for

forfølge krav eller forsvare
mot krav - da
utvalgte nyheter vil vi
lagre i opptil 6 måneder
år eller 3 år, dvs. til slutten av perioden
foreldelse av krav iht
gjeldende lov

Sikre sikkerheten til
personer og eiendom kl
ved hjelp av overvåking
videoopptak
bilde ved hovedkvarteret
administrator, som er
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 uker

c) Hvis du er en leverandør av varer eller tjenester:

Formål med databehandling
personlig

Lovlig basis
behandling
personlig informasjon

lagringstid eller
behandling av personopplysninger

Gjennomføring av kontrakten inngått med oss

artikkel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Gjennomføringsperioden avsluttet med oss
kontrakt etterfulgt av en periode
oppbevaring av dokumentasjon

   

som følger av lovens bestemmelser (som til
regel 5 år fra utgangen av året
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utgave av fv)

Fastsette, forfølge krav og
forsvar mot krav
tittelen på aktiviteten
økonomisk så vel som sikkerhet
informasjonssikkerhet, hva
er juridisk begrunnet
interesse for databehandling
av administratoren

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Foreldelsesfrist for krav
som følger av lovens bestemmelser (term
foreldelsesfristen er 6 år, og for
krav om periodiske ytelser og
behandling av krav
forretningsaktivitet - 3 år)

Bokføring
og skattedokumentasjon

artikkel 6 sek. 1 lit. c) GDPR
i forbindelse med art. 74 sek.
2 i lov om
regnskap og
andre forskrifter
spesiell

Oppbevaringsperiode for dokumentasjon
regnskap og skatt som følge av
lovbestemmelser (som regel 5 år fra
utgangen av kalenderåret der
for eksempel et fv-problem fant sted)

Ta kontakt gjennom bruk
telefonnummer eller adresse
e-post for for eksempel bekreftelse
møter, kanselleringer
møter, ordreoppfyllelse
- som er juridisk begrunnet
Godterivirksomhet

artikkel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Varigheten av kontrakten inngått med oss,
og deretter for en periode
oppbevaring av dokumentasjon
som følger av lovens bestemmelser (som til
regel 5 år fra utgangen av året
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utgave av fv)

Gjennomføring av oppgjør innen
kontrakter vi har inngått

artikkel 6 sek. 1 bokstav b) GDPR

Samarbeidsperioden

Sikre sikkerheten til
personer og eiendom kl
ved hjelp av overvåking
videoopptak
bilde ved hovedkvarteret
administrator, som er
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 uker

d) Hvis du opptrer som partner, ansatt, oppdragstaker, representant, fullmektig, fullmektig, medlem av kundens styre eller leverandør av varer og tjenester:

Formål med databehandling
personlig

Lovlig basis
databehandling
personlig

Lagringsperiode og/eller
behandling av personopplysninger

Gjennomføring av inngått kontrakt
av administratoren av
enhet der
på vegne av deg
du er tilstede, hva utgjør
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. b) GDPR

Kontraktens varighet, for
som du fungerer som
kunde/leverandørrepresentant
varer eller tjenester, etterfulgt av en periode
oppbevaring av dokumentasjon
som følger av lovens bestemmelser (som til
regel 5 år fra utgangen av året
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utgave av fv,
Kontraktsavslutning)

Bestemmelse, etterforskning
påstander og forsvar mot
krav for
aktiviteter
økonomisk, som er
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Foreldelsesfrist for krav

som følger av lovens bestemmelser
(foreldelsesfristen er 6 år,
og for krav om ytelser
periodiske og relaterte krav
med å drive bedrift
virksomhet - 3 år)

Bokføring
regnskap og dokumentasjon
skatt hvis din
detaljer ble gitt i kontrakten
eller andre dokumenter
knyttet til gjennomføringen av
Arbeidsadministrator
som følger av regelverket
lov, spesielt
skatteregler og
regnskap

artikkel 6 sek. 1 lit. c) GDPR w
i forbindelse med art. 74 sek. 2
regnskapsloven
og andre forskrifter
spesiell

Lagringsperiode
regnskap og
som følger av regelverket
lov (som regel 5 år fra slutten av
kalenderår der
fv ble utstedt f.eks.
Kontraktsavslutning)

Ta kontakt via
bruk av nummeret
telefon eller e-postadresse i
for for eksempel bekreftelse
møter, kanselleringer
møter, gjennomføring
av bestillingen eller levert
tjenester - hva som utgjør juridisk
konfektens legitime interesse

artikkel 6 sek. 1 lit. b) GDPR
artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Varighet avsluttet med oss
kontrakt og deretter for en periode
oppbevaring av dokumentasjon
som følger av lovens bestemmelser (som til
regel 5 år fra utgangen av året
kalenderår det hadde
sted, for eksempel utgave av fv,
Kontraktsavslutning)

Sikre sikkerheten til
personer og eiendom kl
ved hjelp av overvåking
videoopptak
bilde ved hovedkvarteret
administrator, som er
legitim interesse
databehandling av
Konfekt

artikkel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 uker

V Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?

Kunder

Dataene innhentes direkte fra deg eller en person
autorisert ved bestilling av møte, innsending
ordre, samt før eller under kontraktsinngåelsen
gjennomføring

Potensielle kunder

Data innhentes direkte fra deg eller fra kilder
offentlig tilgjengelig. Hvor personopplysninger
er samlet inn fra offentlig tilgjengelige kilder, Administrator
samler inn dine personopplysninger i følgende omfang: navn,
navn, firmanavn, telefonnummer, e-postadresse.

Leverandører av varer og tjenester

Dataene innhentes direkte fra deg eller en person
autorisert før inngåelsen av kontrakten (innlevering
ordre) eller under implementeringen

Representanter
kunder/leverandører av varer
og tjenester, kontaktpersoner

Dataene innhentes fra enheten du har på vegne av
du opptrer eller direkte fra deg. Hvis
personopplysninger oppgis av enheten på hvis vegne
Du er tilstede, administratoren samler inn følgende data
om deg: navn, etternavn, telefonnummer,
epost adresse.

Dine personopplysninger kan innhentes av oss fra offentlig tilgjengelige kilder, spesielt fra CEIDG Register of Entrepreneurs eller National Court Register, for å verifisere informasjonen du har gitt. I dette tilfellet vil omfanget av de behandlede dataene være begrenset til dataene som er offentlig tilgjengelig i ovennevnte registrerer. Vi kan også innhente dine personopplysninger fra enheter du er ansatt i, som du samarbeider med på grunnlag av sivilrettslige kontrakter eller som du representerer. I dette tilfellet vil omfanget av de behandlede dataene inkludere informasjon som er nødvendig for å utføre kontrakten som er inngått med oss eller for å fullføre bestillingen,
inkludert spesielt: navn og etternavn, stilling og forretningskontaktdetaljer (e-postadresse og telefonnummer).

VI. Hvem deler vi dine personopplysninger med?
Personopplysninger som behandles som en del av tjenestene vi leverer, kan gjøres tilgjengelig for:

 • ●  våre ansatte og samarbeidspartnere som kan ha tilgang til dine data i forbindelse med sine oppgaver,

 • ●  enheter som er betrodd av administratoren med behandlingen av personopplysninger, inkludert:

enheter som tilbyr regnskaps- og bokføringstjenester:

Regnskapskontoret BWWasielka sc ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

enheter som leverer IT-tjenester:
Biuroland Systemy Sp. z o. o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  advokatfirmaer,

 • ✔  banker,

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,
andre enheter eller myndigheter - i den utstrekning og på de vilkår som er spesifisert lovbestemmelser (inkludert domstoler, påtalemyndigheter, namsmenn, politiet, myndigheter regulering og tilsyn).

Dine personopplysninger gitt til oss i forbindelse med bruken av våre tjenester vil ikke bli overført til tredjeland, dvs. land utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

VII. Er det frivillig å gi personopplysninger?

Kunder

Gir deg de nødvendige dataene for bruk
tjenestene vi leverer er frivillige, men samtidig
er et vilkår for å inngå kontrakt/yte tjenester av oss.
Å nekte å gi dem vil resultere i manglende evne til å gjøre det
ordreoppfyllelse. I tillegg er dataene dine nødvendige for
overholde våre juridiske forpliktelser
som følge av særlig regnskapsforskrifter og
skatteregler.

Potensielle kunder

Hvis du oppgir dataene dine direkte til konfekten (inkl
dens representant), å gi dem er frivillig, men nødvendig
å ta skritt for å etablere et forhold
kommersielle formål, inkludert å legge inn en bestilling og inngå en kontrakt.

Leverandører av varer og tjenester

Gir deg de nødvendige dataene for å sende inn
Din bestilling er frivillig, men det er en betingelse
inngåelse av kontrakt/plassering av ordre. Nekter å gi dem
vil resultere i manglende evne til å inngå en kontrakt/innlevering
bestillinger.

Representanter
kunde/leverandør av varer og
tjenester, kontaktpersoner

Hvis du oppgir dine personopplysninger direkte
Godteri (inkludert dets representant), deres søknad er
frivillig, men nødvendig for oss å utføre kontrakten for
enheten du opptrer på vegne av, inkludert
spesielt for å holde kontakten med deg i
i forbindelse med utførelsen av en kontrakt inngått med en enhet som du
du representerer. Ved unnlatelse av å levere data, implementering
kontrakt kan være vanskelig eller umulig.

 1. Tar vi automatiske beslutninger angående dine data?

 2. Til dine personlige data de vil ikke automatiserte avgjørelser (beslutninger uten menneskelig medvirkning), inkludert dine data, vil ikke være underlagt automatisert profilering.

 3. Hvilke rettigheter har du i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger hos oss?

  Administratoren lar deg utøve følgende rettigheter:

  1. a) tilgang til datainnhold - du har rett til å få tilgang til dine personlige data og få en kopi av disse. I tillegg har du rett til å få informasjon om spesielt formålet med behandlingen, kategorien av behandlede data, informasjon om mottakere, den planlagte lagringsperioden for dataene dine og dine rettigheter,

  2. b) retting av data - hvis dataene dine som vi behandler er feil, har du rett til å be om umiddelbar retting av dataene dine

angående. I tillegg, hvis dataene vi har er ufullstendige, har du rett til å be om at de blir supplert,

c) sletting av data - hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for eller du protesterer mot databehandling, og det samtidig ikke er noen overordnede legitime interesser, og også når du mener at vi behandler opplysningene dine ulovlig, har du rett til å be om at de blir helt eller delvis fjernet. Lov
dette gjelder imidlertid ikke data i den grad de er nødvendige for å forfølge, etablere eller forsvare våre krav eller for å oppfylle vår juridiske forpliktelse til å behandle eller lagre dem i henhold til gjeldende lov,

 1. d) restriksjoner på databehandling - hvis vi etter din mening har uriktige data om deg eller vi behandler dem urettmessig eller du ikke vil at vi skal fjerne dem fordi du trenger dem for å etablere, forfølge eller forsvare krav, så vel som i perioden før du protesterer mot databehandling - har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av data kun til lagring av dem eller til å utføre andre aktiviteter som er avtalt med deg. Til tross for utøvelse av den ovennevnte rettigheten, kan vi behandle dataene dine i tilfelle vi etablerer, forfølger eller forsvarer våre krav,

 2. e) protestere mot behandling av personopplysninger - av grunner knyttet til din spesielle situasjon, kan du når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, hvis vi behandler dem basert på vår legitime interesse. Etter å ha sendt inn innsigelsen vil vi ikke kunne behandle personopplysninger basert på ovennevnte grunnlag
  behandling, med mindre vi demonstrerer eksistensen av viktige, juridisk berettigede grunner for databehandling, overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller grunnlag for å etablere, forfølge og forsvare krav,

 3. f) trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, i tilfeller der slikt samtykke er mottatt - du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket til behandlingen av dine personopplysninger i den grad slikt samtykke var nødvendig. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som vi har gjort på grunnlag av ditt samtykke før tilbaketrekkingen,

 4. g) inngi en klage til tilsynsmyndigheten - hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du rett til å sende inn en klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten, som for tiden er presidenten for personopplysningskontoret med dens registrerte kontor i Warszawa (00-193), ul. . 2 priser.

Hvis du utøver rettighetene angitt ovenfor, vennligst send forespørselen din til følgende e-postadresse: cake@jacekplacek.com.pl eller per post til følgende adresse: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Samtidig vil vi informere deg om at rettighetene angitt ovenfor ikke er absolutte og ikke vil gjelde i alle tilfeller der vi behandler dine personopplysninger.

Vi informerer deg også om at før implementeringen av ovennevnte rettigheter, er vi forpliktet til å verifisere personen som sender forespørselen som gjenstand for personopplysningene som dekkes av forespørselen.

XI. Avtale om samadministrasjon av personopplysninger:
Vi ønsker å informere deg om at Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski under samadministrasjonsavtalen inngått med Kondlewska Beata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jacek Placek" (NIP 5881418563) og Woodwalker Monika Kondlewska (NIP 5882165495), ble enige om omfanget av sitt ansvar angående pliktene som følge av bruk av videoovervåking i anleggets lokaler. Avtalen er inngått tilgjengelig for visning på vår nettside www.jacekplacek.com.pl.

 1. Hvordan sikrer vi sikkerheten til dine personopplysninger?
  Administratoren bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å holde dine personopplysninger trygge, inkludert å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, tap eller ødeleggelse. For å sikre sikkerheten til dine personopplysninger har Administratoren implementert passende personlige, organisatoriske, tekniske (IT) og fysiske sikkerhetstiltak.

 2. Endring av innholdet i informasjonsklausulen:
  Vi har rett til å endre denne informasjonsklausulen. Endringen av informasjonsklausulen vil bli kommunisert til deg ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt www.jacekplacek.com.pl.