Пекарня Джека Плацека
Томаш Кондлевський
84-215 Говіно, вул. Вейгеровська 110
NIP 5882304608

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ, ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАМОВНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

 1. Хто є розпорядником ваших персональних даних?
  Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC («GDPR») повідомляємо, що розпорядником ваших персональних даних є Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski з юридичною адресою: Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (далі: «Адміністратор» або «Кондитерська»). Адміністратор вмикає контакт у такій формі:

  a) поштою на адресу: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. б) на електронну адресу: cake@jacekplacek.com.pl

  2. в) за тел.: (58) 572-03-31

 2. Які категорії персональних даних ми обробляємо?
  У рамках нашої господарської діяльності ми обробляємо наступні категорії персональних даних щодо фізичних осіб, які:

  а) клієнти кондитерської фабрики,
  б) потенційні клієнти,
  в) постачальники товарів і послуг,
  г) партнери, співробітники, підрядники, представники, довірені особи,

  довірені особи та особи, які представляють інтереси клієнтів і постачальників товарів і послуг (у тому числі компанії комерційного права).

 3. Який обсяг персональних даних, які ми обробляємо?
  У межах категорій персональних даних, зазначених вище, Адміністратор збирає та обробляє персональні дані в обсязі, необхідному для досягнення мети, для якої вони були зібрані.

  Залежно від мети та правової основи збору та обробки персональних даних Кондитерська може обробляти напр. обсяг персональних даних, зазначений нижче:

  а) ідентифікаційні дані, зокрема: ім'я, прізвище,
  б) контактні дані, зокрема: адреса, номер телефону, адреса електронної пошти,
  c) дані, зібрані та оброблені у зв’язку з пошуком прав і претензій, а також 
  виконання обов'язків, покладених на Адміністратора, і в банківських системах і документах,
  г) дані, що містяться в бухгалтерській, бухгалтерській та податковій документації Адміністратора,
  e) дані, зібрані та оброблені для маркетингових цілей.

 4. Яка мета, правова основа та термін обробки ваших персональних даних?
  Ваші персональні дані будуть оброблятися, щоб:

  • ●  надання послуг нами,

  • ●  виконання укладених договорів/виконання замовлень,

  • ●  співпраця, пов'язана з придбанням товарів або послуг,

  • ●  проведення розрахунків за виконання укладених договорів, у тому числі здійснення розрахунків у межах що випливають з укладених договорів,

  • ●  видача податкових накладних або інших документів, передбачених законодавством ведення бухгалтерського обліку,

  • ●  підтримання контакту з вами в рамках співпраці, включно з відповіддю на ваші запити,

  • проведення прямого маркетингу власних продуктів і послуг.

а) Якщо Ви є клієнтом Кондитерської (ви користуєтеся послугами, які ми надаємо):

Мета обробки даних
особистий

Правова основа
обробки
особисті дані

термін зберігання або
обробка персональних даних

Реалізація укладеного з нами договору

стаття 6 сек. 1 л. б)
GDPR

Термін виконання укладеного з нами договору
(що відповідає періоду
послуги, які ми надаємо), a
потім термін зберігання
документація, що випливає з правил
права (як правило, 5 років після закінчення
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад випуск fv)

Визначення, задоволення позовів і
захист від позовів
назву діяльності
економічні, а також гарантії
інформаційна безпека, що
є юридично обґрунтованим
інтерес до обробки даних
Адміністратором

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Строк позовної давності
що випливає з положень закону (термін
позовна давність 6 років, а за
вимоги щодо періодичних виплат та
розгляд претензій
підприємницька діяльність - 3 роки)

Бухгалтерія
та податкова документація

стаття 6 сек. 1 л. в) GDPR
у зв'язку зі ст. 74 сек.
2 Закону про
облік і
інші нормативні акти
спеціальні

Термін зберігання документації
бухгалтерського та податкового обліку внаслідок
положення закону (як правило, через 5 років з
кінець календарного року, в якому
наприклад, виникла проблема fv)

Забезпечення безпеки
людей і майна при
за допомогою моніторингу
відео, запис
зображення в штабі
адміністратор, який є
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

4 тижні

Контакт через використання
номер телефону або адресу
електронну пошту, наприклад, для підтвердження
зустрічі, скасування
зустрічі, отримання замовлення,
виконання наданої послуги -ко
є юридично обґрунтованим
Зацікавленість адміністратора

стаття 6 сек. 1 л. б)
GDPR
стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Термін дії укладеного з нами договору,
а потім на період
зберігання документації
що випливає з положень закону (щодо
правило 5 років з кінця року
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад, видача фв

Здійснення розрахунків в межах
укладені договори

стаття 6 сек. 1 літера b) GDPR

Період співпраці

Прямий маркетинг
власні продукти та послуги

стаття 6 сек. 1 л. а) GDPR
- в випадку
маркетинг
керований дорогою
електронні
стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Термін дії укладеного з нами договору
або до скасування
згода

б) Якщо Ви потенційний клієнт Кондитерської:

Мета обробки даних
особистий

Правова основа
обробки
особисті дані

термін зберігання або
обробка персональних даних.

Вжиття заходів раніше
укладання договору для Вас
завдання

стаття 6 сек. 1 л. б)
GDPR

До прийняття рішення з питання
висновок або відмова в укладенні
договір/розміщення замовлення, більше немає
більше одного року з дати, коли ви його прийняли
дії

Відповідь на автора
ваші запити чи повідомлення,
що є юридично обґрунтованим
Зацікавленість адміністратора

стаття 6 сек. 1 літера f) GDPR

1 рік, якщо не новини
містити вміст, релевантний

подання позовів або захист
проти позовів - потім
вибрані новини ми будемо
зберігати до 6 місяців
років або 3 роки, тобто до кінця періоду
обмеження позовних вимог згідно з
чинне право

Забезпечення безпеки
людей і майна при
за допомогою моніторингу
відео, запис
зображення в штабі
адміністратор, який є
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

4 тижні

c) Якщо ви є постачальником товарів або послуг:

Мета обробки даних
особистий

Правова основа
обробки
особисті дані

термін зберігання або
обробка персональних даних

Реалізація укладеного з нами договору

стаття 6 сек. 1 л. б)
GDPR

Термін реалізації завершився з нами
договір, після якого ставиться період
зберігання документації

   

що випливає з положень закону (щодо
правило 5 років з кінця року
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад випуск fv)

Визначення, задоволення позовів і
захист від позовів
назву діяльності
економічні, а також гарантії
інформаційна безпека, що
є юридично обґрунтованим
інтерес до обробки даних
Адміністратором

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Строк позовної давності
що випливає з положень закону (термін
позовна давність 6 років, а за
вимоги щодо періодичних виплат та
розгляд претензій
підприємницька діяльність - 3 роки)

Бухгалтерія
та податкова документація

стаття 6 сек. 1 л. в) GDPR
у зв'язку зі ст. 74 сек.
2 Закону про
облік і
інші нормативні акти
спеціальні

Термін зберігання документації
бухгалтерського та податкового обліку внаслідок
положення закону (як правило, через 5 років з
кінець календарного року, в якому
наприклад, виникла проблема fv)

Контакт через використання
номер телефону або адресу
електронну пошту, наприклад, для підтвердження
зустрічі, скасування
зустрічі, виконання замовлень
- що є законодавчо обґрунтованим
Кондитерський бізнес

стаття 6 сек. 1 л. б)
GDPR
стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Термін дії укладеного з нами договору,
а потім на період
зберігання документації
що випливає з положень закону (щодо
правило 5 років з кінця року
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад випуск fv)

Здійснення розрахунків в межах
договорів, які ми уклали

стаття 6 сек. 1 літера b) GDPR

Період співпраці

Забезпечення безпеки
людей і майна при
за допомогою моніторингу
відео, запис
зображення в штабі
адміністратор, який є
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

4 тижні

г) Якщо ви виступаєте як партнер, працівник, підрядник, представник, довірена особа, довірена особа, член правління клієнта або постачальник товарів і послуг:

Мета обробки даних
особистий

Правова основа
обробка даних
особистий

Термін зберігання та/або
обробка персональних даних

Виконання укладеного договору
адміністратором
суб'єкт, в якому
від вашого імені
ви присутні, що становить
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. б) GDPR

Строк дії договору, за
якою ви виступаєте
представник замовника/постачальника
товари чи послуги, після чого ставиться крапка
зберігання документації
що випливає з положень закону (щодо
правило 5 років з кінця року
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад випуск fv,
розірвання договору)

Визначення, розслідування
позови та захист проти
претензії за
діяльності
економічний, який є
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Строк позовної давності

що випливає з положень закону
(строк позовної давності 6 років,
і для претензій щодо пільг
періодичні та пов'язані з ними позови
з веденням бізнесу
бізнес - 3 роки)

Бухгалтерський облік
облік і документація
податок, якщо ваш
деталі були вказані в договорі
або інші документи
пов'язані з реалізацією по
Обов'язки адміністратора
що випливає з регламенту
права, зокрема
податкові правила та
облік

стаття 6 сек. 1 л. c) GDPR w
у зв'язку зі ст. 74 сек. 2
Закон про бухгалтерський облік
та інші нормативні акти
спеціальні

Термін зберігання
бухгалтерські записи та
що випливає з регламенту
закону (як правило, 5 років після закінчення
календарний рік, в якому
fv було видано, наприклад,
розірвання договору)

Зв'язатися через
використання номера
телефон або адреса електронної пошти в
наприклад, для підтвердження
зустрічі, скасування
зустрічі, реалізація
замовлення або надається
послуги - що становить юридично
законний інтерес Кондитерської фабрики

стаття 6 сек. 1 л. б) GDPR
стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

Тривалість укладена з нами
контракту, а потім на період
зберігання документації
що випливає з положень закону (щодо
правило 5 років з кінця року
календарний рік, у якому він мав
місце, наприклад випуск fv,
розірвання договору)

Забезпечення безпеки
людей і майна при
за допомогою моніторингу
відео, запис
зображення в штабі
адміністратор, який є
законний інтерес
обробка даних за
Кондитерські вироби

стаття 6 сек. 1 л. f) GDPR

4 тижні

В З яких джерел ми отримуємо ваші персональні дані?

Клієнти

Дані отримані безпосередньо від вас або іншої особи
авторизований при бронюванні зустрічі, подання
замовлення, а також до або під час укладення договору
впровадження

Потенційні клієнти

Дані отримані безпосередньо від вас або з джерел
загальнодоступні. Де особисті дані
зібрані з загальнодоступних джерел, Адміністратор
збирає ваші персональні дані в такому обсязі: ім'я,
ім'я, назва компанії, номер телефону, адреса електронної пошти.

Постачальники товарів і послуг

Дані отримані безпосередньо від вас або іншої особи
уповноважений до укладення договору (подання
замовлення) або під час його виконання

Представники
клієнти/постачальники товарів
та послуги, контактні особи

Дані отримані від організації, від імені якої ви
ви виконуєте або безпосередньо від вас. Якщо
персональні дані надаються суб'єктом, від імені якого
Ви присутні, адміністратор збирає наступні дані
про вас: ім'я, прізвище, телефон,
електронна пошта.

Ваші персональні дані можуть бути отримані нами із загальнодоступних джерел, зокрема з Реєстру підприємців CEIDG або Національного судового реєстру, з метою перевірки наданої вами інформації. У цьому випадку обсяг оброблених даних буде обмежено загальнодоступними даними у вищезазначених регістри. Ми також можемо отримати ваші персональні дані від організацій, в яких ви працюєте, з якими ви співпрацюєте на основі цивільно-правових договорів або які ви представляєте. У цьому випадку обсяг оброблених даних включатиме інформацію, необхідну для виконання укладеного з нами договору або виконання замовлення,
зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, займана посада та контактні дані (електронна адреса та номер телефону).

VI. Кому ми передаємо ваші особисті дані?
Персональні дані, які обробляються в рамках послуг, які ми надаємо, можуть бути доступні для:

 • ●  наші співробітники та партнери, які можуть мати доступ до ваших даних у зв’язку зі своїми обов’язками,

 • ●  суб’єкти, яким Адміністратор доручив обробку персональних даних, у тому числі:

суб'єкти, що надають послуги з бухгалтерського обліку:

Бухгалтерія BWWasielka sc ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

суб'єкти, що надають ІТ послуги:
Biuroland Systemy Sp. z o. o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  юридичні фірми,

 • ✔  банки,

mBank S.A. вул. Prosta 18, 00-850 Варшава,
іншим особам або органам - в обсязі та на умовах, визначених положення закону (включаючи суди, прокуратуру, судових виконавців, поліцію, органи влади регуляторно-наглядовий).

Ваші персональні дані, надані нам у зв’язку з використанням наших послуг, не будуть передані третім країнам, тобто країнам за межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони.

VII. Чи є надання персональних даних добровільним?

Клієнти

Надання вами даних, необхідних для використання
послуги, які ми надаємо, є добровільними, але в той же час
є умовою укладення договору/надання нами послуг.
Відмова в їх наданні призведе до неможливості це зробити
виконання замовлення. Крім того, ваші дані необхідні для
виконувати наші юридичні зобов’язання
внаслідок, зокрема, положень бухгалтерського обліку та
податкові норми.

Потенційні клієнти

Якщо ви надаєте свої дані безпосередньо Кондитерській (в т.ч
її представник), їх надання є добровільним, але необхідним
вжити заходів для встановлення відносин
в комерційних цілях, включаючи оформлення замовлення та укладення договору.

Постачальники товарів і послуг

Надання вами даних, необхідних для подання до
Ваше замовлення є добровільним, але є умовою
укладення договору/розміщення замовлення. Відмова в їх наданні
призведе до неможливості укласти договір/подання
замовлення.

Представники
замовник/постачальник товарів і
послуги, контактні особи

Якщо ви надаєте свої особисті дані безпосередньо
Кондитерські вироби (в тому числі їх представники), їх застосування є
добровільна, але необхідна для виконання договору
організація, від імені якої ви дієте, в тому числі
зокрема, щоб підтримувати з вами зв’язок
у зв’язку з виконанням договору, укладеного з юридичною особою, яку ви
ви представляєте. У разі ненадання даних реалізація
договір може бути складним або неможливим.

 1. Чи приймаємо ми автоматизовані рішення щодо ваших даних?

 2. До ваших персональних даних вони не будуть автоматизовані рішення (рішення без участі людини), включаючи ваші дані, не підлягають автоматизоване профілювання.

 3. Які права ви маєте у зв’язку з обробкою ваших персональних даних нами?

  Адміністратор надає вам такі права:

  1. a) доступ до вмісту даних - ви маєте право на доступ до своїх персональних даних і отримання їх копії. Крім того, ви маєте право отримати інформацію щодо, зокрема, мети обробки, категорії оброблюваних даних, інформації про одержувачів, запланованого терміну зберігання ваших даних та ваших прав,

  2. b) виправлення даних - якщо ваші дані, які ми обробляємо, є неправильними, ви маєте право вимагати негайного виправлення ваших даних

щодо. Крім того, якщо дані, які ми зберігаємо, неповні, ви маєте право вимагати їх доповнення,

c) видалення даних - якщо ваші персональні дані більше не потрібні для досягнення мети, для якої вони були зібрані, або ви заперечуєте проти обробки даних, і в той же час наші переважаючі, законні інтереси не виникають, а також коли ви вважаєте, що ми обробляємо ваші дані незаконно, ви маєте право вимагати їх повного або часткового видалення. Закон
однак це не стосується даних у тій мірі, в якій вони необхідні для подання, встановлення чи захисту наших претензій або для виконання наших юридичних зобов’язань щодо їх обробки чи зберігання відповідно до чинного законодавства,

 1. г) обмеження щодо обробки даних - якщо, на вашу думку, ми маємо невірні дані про вас або ми обробляємо їх невиправдано, або ви не хочете, щоб ми їх видаляли, оскільки вони вам знадобляться для встановлення, подання чи захисту претензій, а також у період перед вашим запереченням проти обробки даних - ви маєте право вимагати, щоб ми обмежили обробку даних лише їх зберіганням або виконанням інших погоджених з вами дій. Незважаючи на використання права, зазначеного вище, ми можемо обробляти ваші дані у разі встановлення, переслідування або захисту наших претензій,

 2. e) заперечувати проти обробки персональних даних - з причин, пов’язаних із вашою конкретною ситуацією, ви можете будь-коли заперечити проти обробки ваших персональних даних нами, якщо ми обробляємо їх на основі наших законних інтересів. Після подання заперечення ми не зможемо обробляти персональні дані на підставі, зазначеному вище
  обробка, якщо ми не доведемо існування важливих, законодавчо обґрунтованих підстав для обробки даних, що переважають ваші інтереси, права та свободи або підстав для встановлення, подання та захисту претензій,

 3. f) відкликати свою згоду на обробку персональних даних, якщо така згода була отримана - у будь-який час ви маєте право відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних у тій мірі, в якій така згода була потрібна. Відкликання згоди не вплине на законність обробки, яку ми здійснили на основі вашої згоди до її відкликання,

 4. g) подати скаргу до наглядового органу - якщо ви вважаєте, що ми обробляємо ваші персональні дані незаконно, ви маєте право подати скаргу в національний наглядовий орган, який наразі є президентом Управління захисту персональних даних із зареєстрованим офіс у Варшаві (00-193), вул. 2 ставки.

Якщо ви користуєтеся зазначеними вище правами, будь ласка, надішліть запит на електронну адресу: cake@jacekplacek.com.pl або поштою на адресу: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Водночас повідомляємо, що права, зазначені вище, не є абсолютними і не застосовуються в кожному випадку обробки нами ваших персональних даних.

Також повідомляємо, що до реалізації вищезазначених прав, ми зобов’язані перевірити особу, яка надсилає запит, як суб’єкта персональних даних, на які поширюється запит.

XI. Угода про спільне адміністрування персональних даних:
Повідомляємо, що Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski згідно з угодою про спільне управління, укладеною з Kondlewska Beata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jacek Placek" (NIP 5881418563) та Woodwalker Monika Kondlewska (NIP 5882165495), узгодили сферу своєї відповідальності щодо обов’язків в результаті використання відеоспостереження на території підприємства. Угода укладена доступні для перегляду на нашому сайті www.jacekplacek.com.pl.

 1. Як ми забезпечуємо безпеку ваших персональних даних?
  Адміністратор використовує відповідні технічні та організаційні заходи для збереження ваших персональних даних, включаючи захист персональних даних від несанкціонованого доступу, втрати або знищення. Щоб забезпечити безпеку ваших персональних даних, Адміністратор запровадив відповідні персональні, організаційні, технічні (ІТ) та фізичні заходи безпеки.

 2. Зміна змісту інформаційного пункту:
  Ми маємо право вносити зміни до цього інформаційного пункту. Про зміну Інформаційного положення вам буде повідомлено шляхом публікації нової версії на нашому веб-сайті www.jacekplacek.com.pl.