Pekárna Jack Placek
Tomáš Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowská 110
NIP 5882304608

INFORMAČNÍ USTANOVENÍ PRO KLIENTY, POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY A DODAVATELE ZBOŽÍ A SLUŽEB

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?
  Podle Čl. 13 sec. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC („GDPR“) bychom Vás rádi informovali, že správcem Vašich osobních údajů je – Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski se sídlem Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (dále: „Správce“ nebo „Cukrárna“). Správce umožňuje kontakt v následujícím formuláři:

  a) poštou na adresu: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. b) na e-mailovou adresu: cake@jacekplacek.com.pl

  2. c) telefonicky: (58) 572-03-31

 2. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
  V rámci své podnikatelské činnosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů o fyzických osobách, kterými jsou:

  a) zákazníky Cukrárny,
  b) potenciální zákazníci,
  c) dodavateli zboží a služeb,
  d) partneři, zaměstnanci, dodavatelé, zástupci, zmocněnci,

  zmocněnci a osoby zastupující klienty a dodavatele zboží a služeb (včetně obchodněprávních společností).

 3. Jaký je rozsah námi zpracovávaných osobních údajů?
  V rámci výše uvedených kategorií osobních údajů Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

  V závislosti na účelu a právním základu pro shromažďování a zpracování osobních údajů může Cukrárna zpracovávat např. níže uvedený rozsah osobních údajů:

  a) identifikační údaje, mezi které patří zejména: jméno, příjmení,
  b) kontaktní údaje, mezi které patří zejména: adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  c) údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s uplatňováním práv a nároků, a 
  plnění povinností uložených správci, a v bankovních systémech a dokumentech,
  d) údaje obsažené v účetní, účetní a daňové dokumentaci Správce,
  e) údaje shromažďované a zpracovávané pro marketingové účely.

 4. Jaký je účel, právní základ a doba zpracování vašich osobních údajů?
  Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

  • ●  poskytování služeb z naší strany,

  • ●  plnění uzavřených smluv/vyřizování objednávek,

  • ●  spolupráce související s nákupem zboží nebo služeb,

  • ●  provádění úhrad za realizaci uzavřených smluv, včetně realizace plateb v rozsahu vyplývající z uzavřených smluv,

  • ●  vystavování faktur s DPH nebo jiných dokumentů vyžadovaných zákonem a vedení účetních záznamů,

  • ●  udržování kontaktu s vámi v rámci spolupráce, včetně reagování na vaše dotazy,

  • provozování přímého marketingu vlastních výrobků a služeb.

a) Pokud jste zákazníkem Cukrárny (využíváte námi poskytovaných služeb):

Účel zpracování dat
osobní

Právní základ
zpracovává se
osobní data

doba skladování popř
zpracování osobních údajů

Realizace smlouvy uzavřené s námi

článek 6 sec. 1 lit. b)
GDPR

Doba plnění smlouvy uzavřené s námi
(což odpovídá období
služby, které poskytujeme), a
poté doba skladování
dokumentace vyplývající z předpisů
zákona (zpravidla 5 let od konce
kalendářního roku, ve kterém měla
místo, např. vydání fv)

Zjišťování, vymáhání nároků a
obrana proti nárokům
název aktivity
ekonomická i jistota
informační bezpečnost, co
je právně oprávněná
zájem o zpracování dat
ze strany Správce

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Promlčecí lhůta pro reklamace
vyplývající z ustanovení zákona (termín
promlčecí lhůta je 6 let a pro
nároky na pravidelné dávky a
vyřizování reklamací
obchodní činnost - 3 roky)

Vedení účetnictví
a daňové dokumentace

článek 6 sec. 1 lit. c) GDPR
v souvislosti s čl. 74 sekund
2 zákona o
účetnictví a
jiné předpisy
speciální

Doba uchování dokumentace
účetní a daňové vyplývající z
ustanovení zákona (zpravidla 5 let od
konce kalendářního roku, ve kterém
např. došlo k problému s fv)

Zajištění bezpečnosti
lidé a majetek na
pomocí sledování
nahrávání videa
obrázek v centrále
správce, což je
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

4 týdny

Kontakt přes používání
telefonní číslo nebo adresu
e-mail pro např. potvrzení
schůzky, zrušení
schůzky, příjem objednávek,
realizace poskytované služby -co
je právně oprávněná
Zájem správce

článek 6 sec. 1 lit. b)
GDPR
článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Doba trvání smlouvy uzavřené s námi,
a pak na určitou dobu
uložení dokumentace
vyplývající z ustanovení zákona (pokud jde o
pravidlo 5 let od konce roku
kalendářní rok, ve kterém byla
místo, např. vydání fv

Provádění osad uvnitř
uzavřené smlouvy

článek 6 sec. 1 písm. b) GDPR

Období spolupráce

Přímý marketing
vlastní produkty a služby

článek 6 sec. 1 lit. a) GDPR
- v případě
marketing
řízený po silnici
elektronický
článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Doba trvání smlouvy uzavřené s námi
nebo do odvolání
souhlas

b) Pokud jste potenciálním zákazníkem Cukrárny:

Účel zpracování dat
osobní

Právní základ
zpracovává se
osobní data

doba skladování popř
zpracování osobních údajů.

Provedení opatření předtím
uzavření smlouvy za vás
úkol

článek 6 sec. 1 lit. b)
GDPR

Do doby, než bude v dané věci rozhodnuto
uzavření nebo odmítnutí uzavřít
smlouva/zadání objednávky již ne
než jeden rok od data, kdy si ji vezmete
akce

Odpovědět na příspěvek od
vaše dotazy nebo oznámení,
což je právně odůvodněné
Zájem správce

článek 6 sec. 1 písm. f) GDPR

1 rok, pokud nejsou novinky
obsahovat obsah relevantní k

vymáhání nároků nebo obhajování
proti pohledávkám - pak
vybrané novinky budeme
skladovat až 6 měsíců
roky nebo 3 roky, tedy do konce období
omezení nároků v souladu s
aplikované právo

Zajištění bezpečnosti
lidé a majetek na
pomocí sledování
nahrávání videa
obrázek v centrále
správce, což je
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

4 týdny

c) Pokud jste dodavatelem zboží nebo služeb:

Účel zpracování dat
osobní

Právní základ
zpracovává se
osobní data

doba skladování popř
zpracování osobních údajů

Realizace smlouvy uzavřené s námi

článek 6 sec. 1 lit. b)
GDPR

Realizační období s námi skončilo
smlouva následovaná obdobím
uložení dokumentace

   

vyplývající z ustanovení zákona (pokud jde o
pravidlo 5 let od konce roku
kalendářní rok, ve kterém byla
místo, např. vydání fv)

Zjišťování, vymáhání nároků a
obrana proti nárokům
název aktivity
ekonomická i jistota
informační bezpečnost, co
je právně oprávněná
zájem o zpracování dat
ze strany Správce

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Promlčecí lhůta pro reklamace
vyplývající z ustanovení zákona (termín
promlčecí lhůta je 6 let a pro
nároky na pravidelné dávky a
vyřizování reklamací
obchodní činnost - 3 roky)

Vedení účetnictví
a daňové dokumentace

článek 6 sec. 1 lit. c) GDPR
v souvislosti s čl. 74 sekund
2 zákona o
účetnictví a
jiné předpisy
speciální

Doba uchování dokumentace
účetní a daňové vyplývající z
ustanovení zákona (zpravidla 5 let od
konce kalendářního roku, ve kterém
např. došlo k problému s fv)

Kontakt přes používání
telefonní číslo nebo adresu
e-mail pro např. potvrzení
schůzky, zrušení
schůzky, plnění objednávek
- což je právně odůvodněné
Cukrářský obchod

článek 6 sec. 1 lit. b)
GDPR
článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Doba trvání smlouvy uzavřené s námi,
a pak na určitou dobu
uložení dokumentace
vyplývající z ustanovení zákona (pokud jde o
pravidlo 5 let od konce roku
kalendářní rok, ve kterém byla
místo, např. vydání fv)

Provádění osad uvnitř
smlouvy, které jsme uzavřeli

článek 6 sec. 1 písm. b) GDPR

Období spolupráce

Zajištění bezpečnosti
lidé a majetek na
pomocí sledování
nahrávání videa
obrázek v centrále
správce, což je
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

4 týdny

d) Pokud vystupujete jako partner, zaměstnanec, dodavatel, zástupce, zmocněnec, zmocněnec, člen správní rady klienta nebo dodavatel zboží a služeb:

Účel zpracování dat
osobní

Právní základ
zpracování dat
osobní

Doba skladování a/nebo
zpracování osobních údajů

Realizace uzavřené smlouvy
správcem
subjekt, ve kterém
vaším jménem
jste přítomni, co tvoří
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. b) GDPR

Doba trvání smlouvy, pro
za kterou se chováte
zástupce zákazníka/dodavatele
zboží nebo služby, po nichž následuje období
uložení dokumentace
vyplývající z ustanovení zákona (pokud jde o
pravidlo 5 let od konce roku
kalendářní rok, ve kterém byla
místo, např. vydání fv,
ukončení smlouvy)

Stanovení, vyšetřování
nároky a obrana proti
nároky na
činnosti
ekonomické, což je
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Promlčecí lhůta pro reklamace

vyplývající z ustanovení zákona
(promlčecí doba je 6 let,
a pro nároky na dávky
periodické a související nároky
s podnikáním
podnikání - 3 roky)

Vedení účetnictví
účetnictví a dokumentace
daň, pokud vaše
podrobnosti byly uvedeny ve smlouvě
nebo jiné dokumenty
související s realizací tím
Správce povinností
vyplývající z předpisů
zejména zákon
daňové předpisy a
účetnictví

článek 6 sec. 1 lit. c) GDPR w
v souvislosti s čl. 74 sekund 2
Zákon o účetnictví
a další předpisy
speciální

Doba skladování
účetní záznamy a
vyplývající z předpisů
zákona (zpravidla 5 let od konce
kalendářní rok, ve kterém
fv byl vydán např.
ukončení smlouvy)

Kontakt přes
použití čísla
telefon nebo e-mailová adresa v
například pro potvrzení
schůzky, zrušení
setkání, realizace
objednávky nebo poskytnuty
služby - co tvoří právně
oprávněný zájem Cukrárny

článek 6 sec. 1 lit. b) GDPR
článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

Trvání uzavřeno s námi
smlouvu a poté na dobu určitou
uložení dokumentace
vyplývající z ustanovení zákona (pokud jde o
pravidlo 5 let od konce roku
kalendářní rok, ve kterém byla
místo, např. vydání fv,
ukončení smlouvy)

Zajištění bezpečnosti
lidé a majetek na
pomocí sledování
nahrávání videa
obrázek v centrále
správce, což je
oprávněný zájem
zpracování dat
Cukrovinky

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR

4 týdny

PROTI Z jakých zdrojů získáváme vaše osobní údaje?

Zákazníci

Údaje jsou získávány přímo od vás nebo osoby
autorizován při rezervaci schůzky, odevzdání
objednávky, jakož i před nebo v průběhu uzavření smlouvy
implementace

Potenciální zákazníci

Údaje jsou získávány přímo od vás nebo ze zdrojů
veřejně dostupné. Kde osobní údaje
jsou shromažďovány z veřejně dostupných zdrojů, správce
shromažďuje vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno,
jméno, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Dodavatelé zboží a služeb

Údaje jsou získávány přímo od vás nebo osoby
autorizován před uzavřením smlouvy (předložení
objednávky) nebo při jeho realizaci

zástupci
zákazníků/dodavatelů zboží
a služeb, kontaktní osoby

Údaje jsou získávány od subjektu, jehož jménem
vystupujete nebo přímo od vás. Li
osobní údaje poskytuje subjekt, jehož jménem
Jste přítomni, Správce shromažďuje následující údaje
o vás: jméno, příjmení, telefonní číslo,
emailová adresa.

Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů, zejména z Registru podnikatelů CEIDG nebo Národního soudního rejstříku, za účelem ověření Vámi poskytnutých informací. V tomto případě bude rozsah zpracovávaných údajů omezen na údaje veřejně dostupné ve výše uvedeném registrů. Vaše osobní údaje můžeme získávat také od subjektů, ve kterých jste zaměstnáni, se kterými spolupracujete na základě občanskoprávních smluv nebo které zastupujete. Rozsah zpracovávaných údajů bude v tomto případě zahrnovat informace nezbytné k plnění smlouvy s námi uzavřené nebo k dokončení objednávky,
včetně zejména: jména a příjmení, zastávané pozice a obchodních kontaktních údajů (e-mailová adresa a telefonní číslo).

VI. S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Osobní údaje zpracovávané v rámci námi poskytovaných služeb mohou být zpřístupněny:

 • ●  naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mohou mít přístup k vašim údajům v souvislosti se svými povinnostmi,

 • ●  subjekty pověřené Správcem zpracováním osobních údajů, včetně:

subjekty poskytující účetní a účetní služby:

Účetní kancelář BWWasielka sc ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

subjekty poskytující IT služby:
Biuroland Systemy Sp. z o. o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  advokátní kanceláře,

 • ✔  banky,

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Varšava,
jiné subjekty nebo úřady - ve stanoveném rozsahu a za podmínek ustanovení zákona (včetně soudů, státních zástupců, soudních vykonavatelů, policie, úřadů). regulační a dozorčí).

Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti s využíváním našich služeb, nebudou předávány do třetích zemí, tedy do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

VII. Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Zákazníci

Poskytnutí údajů nezbytných k použití
služby, které poskytujeme, jsou dobrovolné, ale zároveň
je podmínkou pro uzavření smlouvy/poskytování služeb z naší strany.
Odmítnutí poskytnout je bude mít za následek nemožnost tak učinit
plnění objednávky. Kromě toho jsou vaše údaje nezbytné pro
dodržovat naše zákonné povinnosti
vyplývající zejména z účetních předpisů a
daňové předpisy.

Potenciální zákazníci

Pokud své údaje poskytnete přímo Cukrárně (vč
jeho zástupce), jejich poskytnutí je dobrovolné, ale nezbytné
podniknout kroky k navázání vztahu
obchodní účely, včetně zadání objednávky a uzavření smlouvy.

Dodavatelé zboží a služeb

Poskytnutí údajů nezbytných k odeslání do
Vaše objednávka je dobrovolná, je však podmínkou
uzavření smlouvy/zadání objednávky. Odmítnutí je poskytnout
bude mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu/podání
objednávky.

zástupci
zákazník/dodavatel zboží a
služby, kontaktní osoby

Pokud své osobní údaje poskytnete přímo
Cukrářství (včetně jeho zástupce), jejich uplatnění je
dobrovolné, ale pro nás nezbytné k plnění smlouvy
subjekt, jehož jménem jednáte, včetně
zejména proto, abychom s vámi byli v kontaktu
v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené se subjektem, který jste
zastupujete. V případě neposkytnutí dat implementace
smlouva může být obtížná nebo nemožná.

 1. Děláme automatizovaná rozhodnutí ohledně vašich údajů?

 2. K vašim osobním údajům oni nebudou automatizovaná rozhodnutí (rozhodnutí bez lidské účasti), včetně vašich údajů, nebudou předmětem automatizované profilování.

 3. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů námi?

  Správce vám umožňuje vykonávat následující práva:

  1. a) přístup k obsahu dat - máte právo na přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii. Dále máte právo získat informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorie zpracovávaných údajů, informace o příjemcích, plánované době uchovávání Vašich údajů a Vašich právech,

  2. b) opravu údajů – pokud jsou vaše údaje, které zpracováváme, nesprávné, máte právo požadovat okamžitou opravu vašich údajů

Pokud jde o. Kromě toho, pokud jsou údaje, které uchováváme, neúplné, máte právo požadovat jejich doplnění,

c) výmaz údajů – pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo vznesete námitku proti zpracování údajů a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné zájmy, a dále pokud se domníváte, že zpracovávat vaše údaje nezákonně, máte právo požadovat jejich úplné nebo částečné odstranění. Zákon
to se však netýká údajů v rozsahu, v jakém jsou nezbytné k uplatnění, zjištění nebo obhajobě našich nároků nebo ke splnění naší zákonné povinnosti je zpracovávat nebo uchovávat podle platných právních předpisů,

 1. d) omezení zpracování údajů – pokud o vás máme podle vašeho názoru nesprávné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně nebo si nepřejete, abychom je odstranili, protože je budete potřebovat ke zjišťování, uplatňování nebo obhajobě nároků, jakož i v období předcházející vaší námitce proti zpracování údajů – máte právo požadovat, abychom omezili zpracování údajů pouze na jejich uložení nebo abychom prováděli jiné činnosti, na kterých se s vámi dohodneme. I přes uplatnění výše uvedeného práva můžeme zpracovávat vaše údaje v případě zjišťování, prosazování nebo obhajoby našich nároků,

 2. e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Po podání námitky nebudeme moci na základě výše uvedených důvodů zpracovávat osobní údaje
  zpracování, pokud neprokážeme existenci důležitých, právně oprávněných důvodů pro zpracování údajů, převažujících nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování a obhajobu nároků,

 3. f) odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy byl takový souhlas obdržen – kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém byl tento souhlas vyžadován. odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování, které jsme provedli na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním,

 4. g) podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost u národního dozorového úřadu, kterým je v současné době předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů s registrací kancelář ve Varšavě (00-193), ul. . 2 sazby.

Pokud uplatníte výše uvedená práva, zašlete prosím svou žádost na následující e-mailovou adresu: cake@jacekplacek.com.pl nebo poštou na adresu: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Zároveň bychom vás rádi informovali, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudou platit v každém případě zpracování vašich osobních údajů námi.

Rovněž vás informujeme, že před implementací výše uvedeného práv, jsme povinni ověřit osobu, která žádost podává, jako subjekt osobních údajů, kterých se žádost týká.

XI. Smlouva o společné správě osobních údajů:
Rádi bychom vás informovali, že Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski na základě dohody o společné správě uzavřené s Kondlewskou Beatou Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jacek Placek" (NIP 5881418563) a Woodwalker Monikou Kondlewskou (NIP 5882165495), se dohodla na rozsahu své odpovědnosti ohledně povinností vyplývající z použití videomonitoringu v prostorách závodu. Dohoda byla uzavřena k nahlédnutí na našem webu www.jacekplacek.com.pl.

 1. Jak zajistíme bezpečnost vašich osobních údajů?
  Správce používá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, včetně ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením. Za účelem zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů zavedl Správce vhodná osobní, organizační, technická (IT) a fyzická bezpečnostní opatření.

 2. Změna obsahu informační doložky:
  Jsme oprávněni změnit tuto informační doložku. Změna Informační doložky vám bude sdělena zveřejněním nové verze na našich webových stránkách www.jacekplacek.com.pl.